ಮುಚ್ಚಿ

ಹೊಸತೇನಿದೆ

ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ

ಜಿಲ್ಲಾ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೋಶ ಕೊಪ್ಪಳ

ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ: 16/06/2022

ಜಿಲ್ಲಾ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೋಶ ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಎಇ (ಸಿವಿಲ್) / ಜೆಇ (ಸಿವಿಲ್) ಮತ್ತು ಅಕೌಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ (ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ) – ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವರ
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ

2022ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ

ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ: 21/01/2022

2022ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಎಸಿ ನಂ. ಎಸಿ ಹೆಸರು 60 ಕುಷ್ಟಗಿ 61 ಕನಕಗಿರಿ 62 ಗಂಗಾವತಿ 63 ಯಲಬುರ್ಗಾ 64 ಕೊಪ್ಪಳ

ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವರ
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ

ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಂಚಾಯತ್ – ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ದರ್ಜೆಯ -2 ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ: 28/07/2018

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಗ್ರೇಡ್-2 ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ-ಪ.ಜಾತಿ. ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ 371(ಜೆ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ.

ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವರ
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ

ಭೂ-ದಾಖಲೆ

ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ: 19/03/2018

ಭೂಮಿ – ಭೂ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಸಮಗ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಭೂಮಿ – ಸಮಗ್ರ ಭೂದಾಖಲೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಗಣಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಭೂಮಿ ಯೋಜನೆಯು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಭೂದಾಖಲೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು…

ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವರ
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದೂರುಗಳ ನಿವಾರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ: 19/03/2018

ಇ-ಜನಸ್ಪ್ಂದನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದೂರುಗಳ ನಿವಾರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ – ಕೊಪ್ಪಳ.

ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವರ
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ

ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳು (ನಾಡಕಛೇರಿ)

ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ: 19/03/2018

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸೇವೆಗಳಾದ ಜಾತಿ, ಆದಾಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮುಂಚೆ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ನಾಗರಿಕರು ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಿಖಿತ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನಂತರ…

ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವರ
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ

ಜಿಲ್ಲಾ ಜನಗಣತಿ ಕೈಪಿಡಿ

ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ: 19/03/2018

Details text about the Act 2 will appear here. Only text can be added in this field. Users could not add image, video and other…

ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವರ