ಮುಚ್ಚಿ

ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು

ಜಿಲ್ಲಾ ಭೋದಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಿಮ್ಸ್ ಕೊಪ್ಪಳ

ಜಿಲ್ಲಾ ಭೋದಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಿಮ್ಸ್. ಹೊಸಪೇಟೆ-ರಸ್ತೆ ಕೊಪ್ಪಳ

ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : https://kimskoppal.karnataka.gov.in/
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ
ಪಿನ್‌ಕೋಡ್: 583231

ತಾಲೂಕಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ,ಕುಷ್ಟಗಿ

ತಾಲೂಕಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ,ಕುಷ್ಟಗಿ

ಪಿನ್‌ಕೋಡ್: 583277

ತಾಲೂಕಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ,ಗಂಗಾವತಿ

ತಾಲೂಕಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ತಾಲೂಕಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಹತ್ತಿರ ಗಂಗಾವತಿ.

ಪಿನ್‌ಕೋಡ್: 583227

ತಾಲೂಕಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ,ಯಲಬುರ್ಗಾ

ತಾಲೂಕಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ,ಯಲಬುರ್ಗಾ

ಪಿನ್‌ಕೋಡ್: 583236

ನಗರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ (ಯು.ಪಿ.ಎಸ್.ಸಿ),ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಗರ

ನಗರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ (ಯು.ಪಿ.ಎಸ್.ಸಿ),ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಗರ,ಗಂಗಾವತಿ

ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಆಸ್ಫತ್ರೆ
ಪಿನ್‌ಕೋಡ್: 583227

ನಗರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ (ಯು.ಪಿ.ಎಸ್.ಸಿ),ಕೊಪ್ಪಳ

ನಗರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ (ಯು.ಪಿ.ಎಸ್.ಸಿ), ಹಳೆ ಆಸ್ಫತ್ರೆ ಕಟ್ಟಡ ಕೊಪ್ಪಳ

ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಆಸ್ಫತ್ರೆ
ಪಿನ್‌ಕೋಡ್: 583231

ನಗರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ(ಯು.ಪಿ.ಎಸ್.ಸಿ),ಇಸ್ಲಾಂಪುರ

ನಗರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ (ಯು.ಪಿ.ಎಸ್.ಸಿ) ಇಸ್ಲಾಂಪುರ,ಗಂಗಾವತಿ

ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಆಸ್ಫತ್ರೆ
ಪಿನ್‌ಕೋಡ್: 583227

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ , ಮುದೇನೂರ

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ , ಮುದೇನೂರ - ಕುಷ್ಟಗಿ

ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಆಸ್ಫತ್ರೆ
ಪಿನ್‌ಕೋಡ್: 583277

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ , ಹನುಮನಾಳ

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ , ಹನುಮನಾಳ - ಕುಷ್ಟಗಿ

ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಆಸ್ಫತ್ರೆ
ಪಿನ್‌ಕೋಡ್: 583277

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ , ಹನುಮಸಾಗರ

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ , ಹನುಮಸಾಗರ - ಕುಷ್ಟಗಿ

ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಆಸ್ಫತ್ರೆ
ಪಿನ್‌ಕೋಡ್: 583277