ಮುಚ್ಚಿ

ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು

ಜಿಲ್ಲಾ ಭೋದಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಿಮ್ಸ್ ಕೊಪ್ಪಳ

ಜಿಲ್ಲಾ ಭೋದಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಿಮ್ಸ್. ಹೊಸಪೇಟೆ-ರಸ್ತೆ ಕೊಪ್ಪಳ 583231

ಇಮೇಲ್ : directorkimskoppal[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 08539-225944
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://www.kimskoppal.kar.nic.in/
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ

ತಾಲೂಕಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ,ಕುಷ್ಟಗಿ

ತಾಲೂಕಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ,ಕುಷ್ಟಗಿ

ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://www.karnataka.gov.in/hfwsecretariat/Pages/Taluk-Hospitals.aspx

ತಾಲೂಕಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ,ಯಲಬುರ್ಗಾ

ತಾಲೂಕಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ,ಯಲಬುರ್ಗಾ

ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://www.karnataka.gov.in/hfwsecretariat/Pages/Taluk-Hospitals.aspx

ನಗರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ (ಯು.ಪಿ.ಎಸ್.ಸಿ),ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಗರ

ನಗರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ (ಯು.ಪಿ.ಎಸ್.ಸಿ),ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಗರ,ಗಂಗಾವತಿ

ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://www.karnataka.gov.in/hfwsecretariat/Pages/Primary-Health-Centres.aspx

ನಗರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ(ಯು.ಪಿ.ಎಸ್.ಸಿ),ಇಸ್ಲಾಂಪುರ

ನಗರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ (ಯು.ಪಿ.ಎಸ್.ಸಿ) ಇಸ್ಲಾಂಪುರ,ಗಂಗಾವತಿ

ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://www.karnataka.gov.in/hfwsecretariat/Pages/Primary-Health-Centres.aspx

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ , ಮುದೇನೂರ

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ , ಮುದೇನೂರ - ಕುಷ್ಟಗಿ

ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://www.karnataka.gov.in/hfwsecretariat/Pages/Primary-Health-Centres.aspx

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ , ಹನುಮನಾಳ

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ , ಹನುಮನಾಳ - ಕುಷ್ಟಗಿ

ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://www.karnataka.gov.in/hfwsecretariat/Pages/Primary-Health-Centres.aspx

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ , ಹನುಮಸಾಗರ

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ , ಹನುಮಸಾಗರ - ಕುಷ್ಟಗಿ

ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://www.karnataka.gov.in/hfwsecretariat/Pages/Primary-Health-Centres.aspx