ಮುಚ್ಚಿ

ಹುಲಿಗೆಮ್ಮ ದೇವಾಲಯ

ನಿರ್ದೇಶನ

ಹುಲಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಂಟುನೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಜನರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ನದಿಯ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರಿ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಲಿಂಗವಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಯೂ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

  • ಹುಲಿಗಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ (ಹುಲಿಗಿ) ಮುಂಭಾಗದ ನೋಟ
  • ಹುಲಿಗಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ-ಹುಲಿಗಿ ಒಳಗೆ ಗೋಪುರ ವೀಕ್ಷಣೆ
  • ಹುಲಿಗಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಾರ್ಶ್ವ ನೋಟ
  • ಹುಲಿಗಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ (ಹುಲಿಗಿ) - ಒಳಗಿನ ನೋಟ
  • ಹುಲಿಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೊರಗಿನ ನೋಟ

ತಲುಪುವ ಬಗೆ :

ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ

ಹತ್ತಿರದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳೆಂದರೆ ಜಿಂದಾಲ್ ವಿಜಯನಗರ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ (72.3 ಕಿಮೀ) ಮತ್ತು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ (123.4 ಕಿಮೀ).

ರೈಲಿನಿಂದ

ಹತ್ತಿರದ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಹೊಸಪೇಟೆ, ಮುನಿರಾಬಾದ್, ಕೊಪ್ಪಳ.

ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ

ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು 50, 67 ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು 36, 130, 59, 63 ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸುತ್ತವೆ.