ಮುಚ್ಚಿ

ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆ

ಭೇಟಿ: https://ahara.kar.nic.in/Home/EServices/election/iiii

ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಸಂಕೀರ್ಣ

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಪೂರೈಕೆದಾರರು
ಸ್ಥಳ : ಎಲ್ಲಾ ತೆಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿ | ನಗರ : ಕೊಪ್ಪಳ | ಪಿನ್ ಕೋಡ್ : 583231
ದೂರವಾಣಿ : 08539-221515