ಮುಚ್ಚಿ

ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆ

ಆಯಾ ತಾಲೂಕುಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಚೇರಿ ವಿಳಾಸ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಇ-ಮೇಲ್
1 ಆಹಾರ ಪರೀಕ್ಷಾಧಿಕಾರಿ, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಇಲಾಖೆ, ತಾಲ್ಲೂಕ ಕಚೇರಿ, ಗಂಗಾವತಿ 08533-230929
2 ಆಹಾರ ಪರೀಕ್ಷಾಧಿಕಾರಿ, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಇಲಾಖೆ, ತಾಲ್ಲೂಕ ಕಚೇರಿ, ಕೊಪ್ಪಳ 08539-220382
3 ಆಹಾರ ಪರೀಕ್ಷಾಧಿಕಾರಿ, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಇಲಾಖೆ, ತಾಲ್ಲೂಕ ಕಚೇರಿ, ಕುಷ್ಠಗಿ 08536-267031
4 ಆಹಾರ ಪರೀಕ್ಷಾಧಿಕಾರಿ, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಇಲಾಖೆ, ತಾಲ್ಲೂಕ ಕಚೇರಿ, ಯಲಬುರ್ಗಾ 08534-220130

ಭೇಟಿ: https://ahara.kar.nic.in/Home/EServices

ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಸಂಕೀರ್ಣ

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಪೂರೈಕೆದಾರರು
ಸ್ಥಳ : ಎಲ್ಲಾ ತೆಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿ | ನಗರ : ಕೊಪ್ಪಳ | ಪಿನ್ ಕೋಡ್ : 583231
ದೂರವಾಣಿ : 08539-221515