ಮುಚ್ಚಿ

ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆ

ಆಯಾ ತಾಲೂಕುಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಚೇರಿ ವಿಳಾಸ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಇ-ಮೇಲ್
1 ಆಹಾರ ಪರೀಕ್ಷಾಧಿಕಾರಿ, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಇಲಾಖೆ, ತಾಲ್ಲೂಕ ಕಚೇರಿ, ಗಂಗಾವತಿ 08533-230929 foodfsgangavathi@gmail.com
2 ಆಹಾರ ಪರೀಕ್ಷಾಧಿಕಾರಿ, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಇಲಾಖೆ, ತಾಲ್ಲೂಕ ಕಚೇರಿ, ಕೊಪ್ಪಳ 08539-220382 foodfskoppal@gmail.com
3 ಆಹಾರ ಪರೀಕ್ಷಾಧಿಕಾರಿ, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಇಲಾಖೆ, ತಾಲ್ಲೂಕ ಕಚೇರಿ, ಕುಷ್ಠಗಿ 08536-267031 foodfskushtagi@gmail.com
4 ಆಹಾರ ಪರೀಕ್ಷಾಧಿಕಾರಿ, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಇಲಾಖೆ, ತಾಲ್ಲೂಕ ಕಚೇರಿ, ಯಲಬುರ್ಗಾ 08534-220130 foodfsyelburga@gmail.com

ಭೇಟಿ: https://ahara.kar.nic.in/e_services.aspx

ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಸಂಕೀರ್ಣ

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಪೂರೈಕೆದಾರರು
ಸ್ಥಳ : ಎಲ್ಲಾ ತೆಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿ | ನಗರ : ಕೊಪ್ಪಳ | ಪಿನ್ ಕೋಡ್ : 583231
ದೂರವಾಣಿ : 08539-221515