ಮುಚ್ಚಿ

ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆ

ಆಯಾ ತಾಲೂಕುಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಚೇರಿ ವಿಳಾಸ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಇ-ಮೇಲ್
1 ಆಹಾರ ನಿರೀಕ್ಷಕರು, ಆಹಾರ, ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆ, ತಾಲ್ಲೂಕ ಕಚೇರಿ, ಗಂಗಾವತಿ 08533-230929  
2 ಆಹಾರ ನಿರೀಕ್ಷಕರು, ಆಹಾರ, ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆ, ತಾಲ್ಲೂಕ ಕಚೇರಿ, ಕೊಪ್ಪಳ 08539-220382  
3 ಆಹಾರ ನಿರೀಕ್ಷಕರು, ಆಹಾರ, ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆ, ತಾಲ್ಲೂಕ ಕಚೇರಿ, ಕುಷ್ಠಗಿ 08536-267031  
4 ಆಹಾರ ನಿರೀಕ್ಷಕರು, ಆಹಾರ, ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆ, ತಾಲ್ಲೂಕ ಕಚೇರಿ, ಯಲಬುರ್ಗಾ 08534-220130  

ಭೇಟಿ: https://ahara.kar.nic.in/Home/EServices

ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಸಂಕೀರ್ಣ

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಪೂರೈಕೆದಾರರು
ಸ್ಥಳ : ಎಲ್ಲಾ ತೆಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿ | ನಗರ : ಕೊಪ್ಪಳ | ಪಿನ್ ಕೋಡ್ : 583231
ದೂರವಾಣಿ : 08539-221515