ಮುಚ್ಚಿ

ಕಾರಟಗಿ ಪುರಸಭೆ

ಆರ್ ಜಿ ರಸ್ತೆ ಕಾರಟಾಗಿ, ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕರ್ನಾಟಕ - 583229.

ಇಮೇಲ್ : itstaff_ulb_karatagi[at]yahoo[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 08533274232
ವೆಬ್ಸೈಟ್ : http://www.karatagitown.mrc.gov.in
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಪುರಸಭೆ