ಮುಚ್ಚಿ

ಕನಕಗಿರಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್

ಕನಕಗಿರಿ, ಗಂಗಾವತಿ ತಾ, ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕರ್ನಾಟಕ

ಇಮೇಲ್ : itstaff_ulb_kanakagiri[at]yahoo[dot]com
ವೆಬ್ಸೈಟ್ : http://www.kanakagiritown.mrc.gov.in/
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್