ಮುಚ್ಚಿ

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಅಧಿಸೂಚನೆ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ಜಿಲ್ಲಾ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೋಶ ಕೊಪ್ಪಳ

ಜಿಲ್ಲಾ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೋಶ ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಎಇ (ಸಿವಿಲ್) / ಜೆಇ (ಸಿವಿಲ್) ಮತ್ತು ಅಕೌಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ (ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ) – ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

16/06/2022 30/06/2022 ನೋಟ (568 KB)
ಆರ್ಕೈವ್