ಮುಚ್ಚಿ

ಸಹಾಯವಾಣಿ

ಸಂಖ್ಯೆ ಸೇವೆ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
1 ಪೊಲೀಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 100
2 ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಕೇಂದ್ರ 101
3 ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ 102/108
4 ರೈಲ್ವೆ ವಿಚಾರಣೆ 139
5 ಮಕ್ಕಳ ಸಹಾಯವಾಣಿ 1098
6 ಹಿರಿಯ ನಾಗರೀಕರು 1090
7 ಮಹಿಳಾ ಸಹಾಯವಾಣಿ 1091
8 ಎಚ್ಐವಿ / ಏಡ್ಸ್ ಸಹಾಯವಾಣಿ 1097 (ಶುಲ್ಕರಹಿತ) 2354 3333