ಮುಚ್ಚಿ

ಪದವಿ ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ

ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾಲೇಜುಗಳು .

ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾಲೇಜುಗಳು

ಕುಷ್ಠಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾಲೇಜುಗಳು

ಯಲಬುರ್ಗಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾಲೇಜುಗಳು