ಮುಚ್ಚಿ

ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ

 


ಕಛೇರಿ ಹೆಸರು ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ
ಕೊಪ್ಪಳ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೇಂದ್ರ 08539-220844
ತಹಶೀಲ್ ಕಛೇರಿ ಕೊಪ್ಪಳ 08539-220381
ತಹಶೀಲ್ ಕಛೇರಿ ಗಂಗಾವತಿ  08533-230929
ತಹಶೀಲ್ ಕಛೇರಿ ಕುಷ್ಠಗಿ 08536-267031
ತಹಶೀಲ್ ಕಛೇರಿ ಯಲಬುರ್ಗಾ 08534-220130
ಪೊಲೀಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 08539-230222