ಮುಚ್ಚಿ

ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ

ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ/ಸಹಾಯಕಿಯರ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ
1 ಕೊಪ್ಪಳ
2 ಗಂಗಾವತಿ
3 ಕುಷ್ಟಗಿ
4 ಯಲಬುರ್ಗಾ

2 ನೇ ಪಟ್ಟಿ ಯಲಬುರ್ಗಾ(15-11-2022)

5 ಕನಕಗಿರಿ
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ/ಸಹಾಯಕಿಯರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ
1 ಕೊಪ್ಪಳ
2 ಗಂಗಾವತಿ
3 ಕುಷ್ಟಗಿ
4 ಯಲಬುರ್ಗಾ

2 ನೇ ಪಟ್ಟಿ ಯಲಬುರ್ಗಾ(15-11-2022)

5 ಕನಕಗಿರಿ

ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ:

ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ,ಕೊಪ್ಪಳ

ಫೋನ್: 08539-222703

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.