ಮುಚ್ಚಿ

ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್

2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್‍ಗಳ ಅನುಮೊದನೆಗೊಂಡ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಗಳು.
ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್‍ಗಳು ಅನಿರ್ಬಂಧಿತ ಅನುದಾನದ 15ನೇ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆ ಲಿಂಕ್ ಡಾಕ್ಯೂಮೆಂಟ್
ಕೊಪ್ಪಳ Download Download Download
ಗಂಗಾವತಿ Download Download Download
ಕನಕಗಿರಿ Download Download Download
ಕಾರಟಗಿ Download Download Download
ಕುಕನೂರ Download Download
ಕುಷ್ಟಗಿ Download Download Download
ಯಲಬುರ್ಗಾ Download Download Download