ಮುಚ್ಚಿ

ತಲುಪುವ ಬಗೆ

  ವಾಯುಮಾರ್ಗ:   ಹತ್ತಿರದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳೆಂದರೆ ಜಿಂದಾಲ್ ವಿಜಯನಗರ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ (72.3 ಕಿಮೀ) ಮತ್ತು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ (123.4 ಕಿಮೀ).
  ರೈಲು:   ಕೊಪ್ಪಳ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುವ ಅನೇಕ ರೈಲುಗಳು ಕೆಳಗೆ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ
  ರಸ್ತೆ:   ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು 50, 67 ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು 36, 130, 59, 63 ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸುತ್ತವೆ.

ರೈಲುಮಾರ್ಗ ಹೆಸರು (ಸಂಖ್ಯೆ) ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ನಿರ್ಗಮನ / ಆಗಮನ
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಪ್ಯಾಸಂಜರ್ (56501) ವಿಜಯವಾಡ  – ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ 02:09 02:10
ಗರೀಬ್ ನವಾಜ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ (16532) ಬೆಂಗಳೂರು  – ಅಜ್ಮೇರ್ ಗರೀಬ್ ನವಾಜ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ 03:39 03:40
ಬೆಂಗಳೂರು – ಜೋಧಪುರ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ (16534) ಬೆಂಗಳೂರು  – ಭಗತ್ ಕಿ ಕೊತಿ 03:39 03:40
ಹರಿಪ್ರಿಯಾ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ (17415) ತಿರುಪತಿ  – ಕೊಲ್ಹಾಪುರ್ 06:14 06:15
ಅಮರಾವತಿ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ (18047) ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ  – ವಾಸ್ಕೋ ಡ ಗಾಮಾ 07:00 07:01
ಕಾಚಿಗುಡಾ – ಯಶವಂತಪುರ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ (17603) ಹೈದರಾಬಾದ್  – ಬೆಂಗಳೂರು 07:04 07:05
ಹಂಪಿ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ (16592) ಬೆಂಗಳೂರು  – ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ 07:59 08:00
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ – ತಿರುಪತಿ ಪ್ಯಾಸಂಜರ್ (57273) ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ – ತಿರುಪತಿ 08:24 08:25
ಅಮರಾವತಿ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ (17225) ವಿಜಯವಾಡ  – ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ 08:54 08:55
ಹೈದರಾಬಾದ್ ಡೆಕ್ಕನ್ – ಶಿವಾಜಿ ಶಾಹುಮಹಾರಾಜ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ (11303) ಹೈದರಾಬಾದ್  – ಕೊಲ್ಹಾಪುರ್ 10:40 10:42
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ – ಬಳ್ಳಾರಿ ಪ್ಯಾಸಂಜರ್ (51412) ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ  – ಬಳ್ಳಾರಿ 10:49 10:50
ಹೈದರಾಬಾದ್ – ಕೊಲ್ಹಾಪುರ(07143) ಹೈದರಾಬಾದ್  – ರಾಯಚೂರು 11:04 11:05
ವಾಸ್ಕೋ ಡ ಗಾಮಾ – ಹೌರಾ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ (18048) ವಾಸ್ಕೋ ಡ ಗಾಮಾ – ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ 14:16 14:17
ಅಮರಾವತಿ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ (17226) ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ  – ವಿಜಯವಾಡ 15:29 15:30
ಬಳ್ಳಾರಿ – ಧಾರವಾಡ ಪ್ಯಾಸಂಜರ್ (51411) ಬಳ್ಳಾರಿ  – ಧಾರವಾಡ 16:47 16:48
ಶ್ರೀಸಾಯಿನಗರ್ ಶಿರಡಿ – ಮೈಸೂರು ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ (16218) ಶ್ರೀಸಾಯಿನಗರ್ ಶಿರಡಿ  – ಮೈಸೂರು 16:54 16:55
ಮೈಸೂರು – ಶ್ರೀಸಾಯಿನಗರ್ ಶಿರಡಿ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ (16217) ಮೈಸೂರು  – ಶ್ರೀಸಾಯಿನಗರ್ ಶಿರಡಿ 17:31 17:32
ತಿರುಪತಿ – ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಪ್ಯಾಸಂಜರ್ (57274) ತಿರುಪತಿ  – ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ 17:59 18:00
ಶಿವಾಜಿ ಶಾಹುಮಹಾರಾಜ್ – ಹೈದರಾಬಾದ್ ಡೆಕ್ಕನ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ (11304) ಕೊಲ್ಹಾಪುರ್  – ಹೈದರಾಬಾದ್ 18:15 18:17
ಕೊಲ್ಹಾಪುರ್ – ಹೈದರಾಬಾದ್ (07144) ಕೊಲ್ಹಾಪುರ್  – ಹೈದರಾಬಾದ್ 18:28 18:30
ಹಂಪಿ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ (16591) ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ  – ಮೈಸೂರು 20:24 20:25
ಹರಿಪ್ರಿಯಾ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ (17416) ಕೊಲ್ಹಾಪುರ್  – ತಿರುಪತಿ 21:28 21:30