ಮುಚ್ಚಿ

ಚುನಾವಣಾ

ಮತದಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿ
ಕರ್ನಾಟಕ ಈಶಾನ್ಯ ಪದವೀಧರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚುನಾವಣೆ-2024
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಗುಲಬರ್ಗಾ ವಿಭಾಗದ ವ್ಯಪ್ತಿಗೊಳಪಡುವ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮತದಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿ
ಕ್ರ. ಸಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಸರು ಹೋಬಳಿ ಹೆಸರು ಮತದಾನ ಕೇಂದ್ರದ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತದಾನ ಕೇಂದ್ರದ ಕಟ್ಟಡದ ಹೆಸರು ಮತದಾನ ಕೇಂದ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರವ್ಯಾಪ್ತಿ ಎಲ್ಲಾ ಮತದಾರರನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರ/ಪದವೀಧರ ಕ್ಷೇತ್ರ ವೀಕ್ಷಣೆ
1 ಕೊಪ್ಪಳ ಕುಷ್ಟಗಿ  ಕುಷ್ಟಗಿ ನಗರ 110 ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಪೂರ್ವ ಎಡಭಾಗ) ಕುಷ್ಟಗಿ ಕುಷ್ಟಗಿ  ಕುಷ್ಟಗಿ ನಗರ ಮತದಾರರು ಪದವೀಧರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತ್ರ ವೀಕ್ಷಣೆ
2 ಕುಷ್ಟಗಿ ಹೋಬಳಿ 111 ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಕುಷ್ಟಗಿ ಕುಷ್ಟಗಿ  ಕುಷ್ಟಗಿ ಕಂದಾಯ ಹೋಬಳಿ ಮತದಾರರು ಪದವೀಧರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತ್ರ ವೀಕ್ಷಣೆ
3 ತಾವರಗೇರಾ ಹೋಬಳಿ 112 ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ತಾವರಗೇರಾ ತಾವರಗೇರಾ ತಾವರಗೇರಾ ಕಂದಾಯ ಹೋಬಳಿ ಮತದಾರರು ಪದವೀಧರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತ್ರ ವೀಕ್ಷಣೆ
4 ಹನಮಸಾಗರ ಹೋಬಳಿ 113 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಹನಮಸಾಗರ ಹನಮಸಾಗರ ಹನಮಸಾಗರ ಕಂದಾಯ ಹೋಬಳಿ ಮತದಾರರು ಪದವೀಧರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತ್ರ ವೀಕ್ಷಣೆ
5 ಹನಮನಾಳ ಹೋಬಳಿ 114 ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಹನಮನಾಳ ಹನಮನಾಳ ಹನಮನಾಳ ಕಂದಾಯ ಹೋಬಳಿ ಮತದಾರರು ಪದವೀಧರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತ್ರ ವೀಕ್ಷಣೆ
6 ಕಾರಟಗಿ ಕಾರಟಗಿ ನಗರ 115 ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜು ವಿಭಾಗ ಕಾರಟಗಿ ಕಾರಟಗಿ ಕಾರಟಗಿ ನಗರ ಹಾಗೂ  ಕಾರಟಗಿ ಹೋಬಳಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತದಾರರು ಪದವೀಧರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತ್ರ ವೀಕ್ಷಣೆ
7 ಸಿದ್ದಾಪುರ ಹೋಬಳಿ 116 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಸಿದ್ದಾಪುರ  ಸಿದ್ದಾಪುರ ಹೋಬಳಿ ಮತದಾರರು ಪದವೀಧರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತ್ರ ವೀಕ್ಷಣೆ
8  ಕನಕಗಿರಿ  ಕನಕಗಿರಿ ನಗರ 117 ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕನಕಗಿರಿ  ಕನಕಗಿರಿ ಕನಕಗಿರಿ ನಗರ ಹಾಗೂ ಕನಕಗಿರಿ ಹೋಬಳಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತದಾರರು ಪದವೀಧರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತ್ರ ವೀಕ್ಷಣೆ
9 ನವಲಿ ಹೋಬಳಿ 118 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ನವಲಿ ನವಲಿ ನವಲಿ ಹೋಬಳಿ ಮತದಾರರು ಪದವೀಧರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತ್ರ ವೀಕ್ಷಣೆ
10 ಹುಲಿಹೈದರ್ ಹೋಬಳಿ 119 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಹುಲಿಹೈದರ್ ಹುಲಿಹೈದರ್  ಹುಲಿಹೈದರ್ ಹೋಬಳಿ ಮತದಾರರು ಪದವೀಧರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತ್ರ ವೀಕ್ಷಣೆ
11 ಗಂಗಾವತಿ ಗಂಗಾವತಿ ನಗರ 120 ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ( ಎಡಭಾಗ) ಬಸನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ ಗಂಗಾವತಿ ಗಂಗಾವತಿ ಗಂಗಾವತಿ ನಗರ ಭಾಗಶಃ ಮತದಾರರು ಪದವೀಧರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತ್ರ ವೀಕ್ಷಣೆ
12 ಗಂಗಾವತಿ ನಗರ ಹಾಗೂ ಹೋಬಳಿ ಗ್ರಾಮೀಣ 121 ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ( ಬಲಭಾಗ) ಬಸನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ ಗಂಗಾವತಿ ಗಂಗಾವತಿ ಗಂಗಾವತಿ ನಗರ ಭಾಗಶಃ ಹಾಗೂ ಗಂಗಾವತಿ ಹೋಬಳಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತದಾರರು ಪದವೀಧರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತ್ರ ವೀಕ್ಷಣೆ
13 ವೆಂಕಟಗಿರಿ ಹೋಬಳಿ 122 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ವೆಂಕಟಗಿರಿ ವೆಂಕಟಗಿರಿ ವೆಂಕಟಗಿರಿ ಹೋಬಳಿ ಮತದಾರರು ಪದವೀಧರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತ್ರ ವೀಕ್ಷಣೆ
14 ಮರಳಿ ಹೋಬಳಿ 123 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಮರಳಿ ಮರಳಿ ಮರಳಿ ಹೋಬಳಿ ಮತದಾರರು ಪದವೀಧರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತ್ರ ವೀಕ್ಷಣೆ
15 ಯಲಬುರ್ಗಾ ಯಲಬುರ್ಗಾ ನಗರ 124 ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು (ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ವಿಭಾಗ) ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಯಲಬುರ್ಗಾ ಯಲಬುರ್ಗಾ ಯಲಬುರ್ಗಾ ನಗರ ಹಾಗೂ ಯಲಬುರ್ಗಾ ಹೋಬಳಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತದಾರರು ಪದವೀಧರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತ್ರ ವೀಕ್ಷಣೆ
16 ಹಿರೇವಂಕಲಕುಂಟಾ ಹೋಬಳಿ 125 ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಹಿರೇವಂಕಲಕುಂಟಾ ಹಿರೇವಂಕಲಕುಂಟಾ ಹಿರೇವಂಕಲಕುಂಟಾ ಹೋಬಳಿ ಮತದಾರರು ಪದವೀಧರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತ್ರ ವೀಕ್ಷಣೆ
17 ಕುಕನೂರ ಕುಕನೂರ ನಗರ 126 ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ಕುಕನೂರ ಕುಕನೂರ ಕುಕನೂರ ನಗರ ಹಾಗೂ ಕುಕನೂರ ಹೋಬಳಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತದಾರರು ಪದವೀಧರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತ್ರ ವೀಕ್ಷಣೆ
18 ಮಂಗಳೂರ ಹೋಬಳಿ 127 ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು (ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ವಿಭಾಗ) ಮಂಗಳೂರ ಮಂಗಳೂರ ಮಂಗಳೂರ ಹೋಬಳಿ  ಮತದಾರರು ಪದವೀಧರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತ್ರ ವೀಕ್ಷಣೆ
19 ಕೊಪ್ಪಳ ಕೊಪ್ಪಳ ನಗರ 128 ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ (ಸಭಾಂಗಣದ ಬಲಭಾಗದ ಕೊಠಡಿ), ಕೊಪ್ಪಳ ಕೊಪ್ಪಳ ಕೊಪ್ಪಳ ನಗರ ಹಾಗೂ ಭಾಗ್ಯನಗರ ಮತದಾರರು ಪದವೀಧರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತ್ರ ವೀಕ್ಷಣೆ
20 ಕೊಪ್ಪಳ ನಗರ 128A ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ (ಸಭಾಂಗಣದ ಎಡಭಾಗದ ಕೊಠಡಿ) ಕೊಪ್ಪಳ ಕೊಪ್ಪಳ ನಗರ ಹಾಗೂ ಭಾಗ್ಯನಗರ ಮತದಾರರು ಪದವೀಧರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತ್ರ ವೀಕ್ಷಣೆ
21 ಕೊಪ್ಪಳ ಹೋಬಳಿ 129 ಜಿಲ್ಲಾ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ, ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಕಛೇರಿ ಆವರಣ, ಕೊಪ್ಪಳ ಕೊಪ್ಪಳ ಕೊಪ್ಪಳ ಕಂದಾಯ ಹೋಬಳಿ ಮತದಾರರು ಪದವೀಧರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತ್ರ ವೀಕ್ಷಣೆ
22 ಇರಕಲ್ಲಗಡ ಹೋಬಳಿ 130 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ಇರಕಲ್ಲಗಡ ಇರಕಲ್ಲಗಡ ಇರಕಲ್ಲಗಡ ಕಂದಾಯ ಹೋಬಳಿ ಮತದಾರರು ಪದವೀಧರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತ್ರ ವೀಕ್ಷಣೆ
23  ಹಿಟ್ನಾಳ್ ಹೋಬಳಿ 131 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ಹಿಟ್ನಾಳ್  ಹಿಟ್ನಾಳ್ ಹಿಟ್ನಾಳ್ ಕಂದಾಯ ಹೋಬಳಿ ಮತದಾರರು ಪದವೀಧರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತ್ರ ವೀಕ್ಷಣೆ
24 ಅಳವಂಡಿ ಹೋಬಳಿ 132 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ಅಳವಂಡಿ ಅಳವಂಡಿ  ಅಳವಂಡಿ ಕಂದಾಯ ಹೋಬಳಿ ಮತದಾರರು ಪದವೀಧರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತ್ರ ವೀಕ್ಷಣೆ

8-ಕೊಪ್ಪಳ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ-2024 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಖರ್ಚು ವಿವರಗಳು

ಕ್ರ.ಸ
ಪಕ್ಷದ ಹೆಸರು
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು (ಶ್ರೀ / ಶ್ರೀಮತಿ)
ಖರ್ಚು ವಿವರಗಳು (26-04-2024) ಖರ್ಚು ವಿವರಗಳು (30-04-2024) ಖರ್ಚು ವಿವರಗಳು (04-05-2024)
1
ಸ್ವತಂತ್ರ
ಬಸಪ್ಪ
ವೀಕ್ಷಣೆ ವೀಕ್ಷಣೆ ವೀಕ್ಷಣೆ
2
ಸ್ವತಂತ್ರ
ಹನಮೇಶ್
ವೀಕ್ಷಣೆ ವೀಕ್ಷಣೆ ವೀಕ್ಷಣೆ
3
ಸ್ವತಂತ್ರ
ಇಮಾಮಸಾಬ್
ವೀಕ್ಷಣೆ ವೀಕ್ಷಣೆ

ವೀಕ್ಷಣೆ

 

4 ಸರ್ವ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ
ಅನೋಜಿ ರಾವ್
ವೀಕ್ಷಣೆ ವೀಕ್ಷಣೆ ವೀಕ್ಷಣೆ
5
ಸ್ವತಂತ್ರ
ಕಾಳಪ್ಪ
ವೀಕ್ಷಣೆ ವೀಕ್ಷಣೆ ವೀಕ್ಷಣೆ
6
ಸ್ವತಂತ್ರ
ರುಕ್ಮಿಣಿ
ವೀಕ್ಷಣೆ ವೀಕ್ಷಣೆ
7
ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಕರ್ನಾಟಕ)
ಶರಣ ಬಸಪ್ಪ
ವೀಕ್ಷಣೆ ವೀಕ್ಷಣೆ
8
ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಉಲಮಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್
ರಂಜಾನ್ಬೀ
ವೀಕ್ಷಣೆ ವೀಕ್ಷಣೆ ವೀಕ್ಷಣೆ
9
ಬಹುಜನ ಸಮಾಜ ಪಕ್ಷ
ಶಂಕರ್
ವೀಕ್ಷಣೆ ವೀಕ್ಷಣೆ ವೀಕ್ಷಣೆ
10
ಸೋಷಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್)

ಶರಣಪ್ಪ

ವೀಕ್ಷಣೆ ವೀಕ್ಷಣೆ ವೀಕ್ಷಣೆ
11
ಸ್ವತಂತ್ರ
ಸುರೇಶ್ ಗೌಡ
ವೀಕ್ಷಣೆ ವೀಕ್ಷಣೆ ವೀಕ್ಷಣೆ
12
ಸ್ವತಂತ್ರ
ಕರೀಂ ಪಾಷಾ
 – ವೀಕ್ಷಣೆ ವೀಕ್ಷಣೆ
13
ಸ್ವತಂತ್ರ 
ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ
 – ವೀಕ್ಷಣೆ ವೀಕ್ಷಣೆ
14
ಕೆ.ಆರ್.ಎಸ್ ಪಕ್ಷ
ನಿರುಪಾದಿ
 – ವೀಕ್ಷಣೆ
15
ಸ್ವತಂತ್ರ 
ಪ ಯ ಗಣೇಶ್
 – ವೀಕ್ಷಣೆ ವೀಕ್ಷಣೆ
16
ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್
ರಾಜಶೇಖರ್ ಕುಯ್ಯಪ್ಪನವರ
 – ವೀಕ್ಷಣೆ ವೀಕ್ಷಣೆ
17
ಸ್ವತಂತ್ರ
ನಾಗರಾಜ ಕಲಾಲ್
 – –  ವೀಕ್ಷಣೆ
18
ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿ
ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಡಿ
 –  – ವೀಕ್ಷಣೆ
19
ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ
ಬಸವರಾಜ ಕ್ಯಾವಟರ್
 – ವೀಕ್ಷಣೆ ವೀಕ್ಷಣೆ

 

8-ಕೊಪ್ಪಳ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ವಿವರಗಳು

ಕ್ರ.ಸ
ದಿನಾಂಕ
ಪಕ್ಷದ ಹೆಸರು
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು (ಶ್ರೀ / ಶ್ರೀಮತಿ)
ಅಫಿಡವಿಟ್
ಸ್ಥಿತಿ
40 19/04/2024
ಸ್ವತಂತ್ರ
ನಾಗರಾಜ ಕಲಾಲ್
ವೀಕ್ಷಣೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ
39 19/04/2024
ಸ್ವತಂತ್ರ
ಪ ಯ ಗಣೇಶ್
ವೀಕ್ಷಣೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ
38 19/04/2024
ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್
ರಾಜಶೇಖರ್ ಕುಯ್ಯಪ್ಪನವರ
ವೀಕ್ಷಣೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ
37 19/04/2024
ಸ್ವತಂತ್ರ
ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಸಓ ಲಿಂಗಪ್ಪ ವೀಕ್ಷಣೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ
36 19/04/2024
ಸ್ವತಂತ್ರ
ಗುಡದಪ್ಪ
ವೀಕ್ಷಣೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ
35 19/04/2024
ಸ್ವತಂತ್ರ
ಕರೀಂಪಾಶ
ವೀಕ್ಷಣೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ
34 19/04/2024
ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಕರ್ನಾಟಕ)
ಶರಣ ಬಸಪ್ಪ
ವೀಕ್ಷಣೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ
33 19/04/2024
ದೇಶ್ ಪ್ರೇಮ್ ಪಾರ್ಟಿ
ಬಸವರಾಜ್
ವೀಕ್ಷಣೆ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ
32 19/04/2024
ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಉಲಮಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್
ರಂಜಾನ್ಬೀ
ವೀಕ್ಷಣೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ
31 19/04/2024
ಸ್ವತಂತ್ರ
ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಮಾನ್
ವೀಕ್ಷಣೆ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ
30 18/04/2024
ಸ್ವತಂತ್ರ
ಕರೀಂಪಾಶ
ವೀಕ್ಷಣೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ
29 18/04/2024
ಸ್ವತಂತ್ರ
ಕಾಳಪ್ಪ
ವೀಕ್ಷಣೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ
28 18/04/2024
ಬಹುಜನ ಸಮಾಜ ಪಕ್ಷ
ಶಂಕರ್
ವೀಕ್ಷಣೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ
27 18/04/2024
ಸ್ವತಂತ್ರ
ಕೆ ಬಸವರಾಜ್
ವೀಕ್ಷಣೆ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ
26 18/04/2024
ಸ್ವತಂತ್ರ
ಕೆ ಬಸವರಾಜ್
ವೀಕ್ಷಣೆ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ
25 18/04/2024 ಸರ್ವ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ
ಜಿ ಅನೋಜಿ ರಾವ್
ವೀಕ್ಷಣೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ
24 18/04/2024
ಸ್ವತಂತ್ರ
ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಜೀರುದ್ದೀನ್ ಮೂಲಿಮನಿ
ವೀಕ್ಷಣೆ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ
23 18/04/2024
ಸ್ವತಂತ್ರ
ಬಸಪ್ಪ
ವೀಕ್ಷಣೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ
 22 17/04/2024
ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ
ಬಸವರಾಜ ಕ್ಯಾವಟರ್
ವೀಕ್ಷಣೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ
 21 17/04/2024
ಸ್ವತಂತ್ರ
ರುಕ್ಮಿಣಿ
ವೀಕ್ಷಣೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ
20  17/04/2024
ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ
ಬಸವರಾಜ ಕ್ಯಾವಟರ್
ವೀಕ್ಷಣೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ
19 17/04/2024
ಸ್ವತಂತ್ರ
ಸುರೇಶ್
ವೀಕ್ಷಣೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ
18 17/04/2024
ಸ್ವತಂತ್ರ
ಸುರೇಶ್
ವೀಕ್ಷಣೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ
 17 17/04/2024
ಸ್ವತಂತ್ರ
ಸುರೇಶ್
ವೀಕ್ಷಣೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ
 16 17/04/2024
ಸ್ವತಂತ್ರ
ಮಹೆಬೂಬಸಾಬ್
ವೀಕ್ಷಣೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ
15 16/04/2024
ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿ
ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಡಿ
ವೀಕ್ಷಣೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ
14 16/04/2024
ಸ್ವತಂತ್ರ
ಇಮಾಮಸಾಬ್ ಮುಲ್ಲಾ
ವೀಕ್ಷಣೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ
13 16/04/2024
ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್
ರಾಜಶೇಖರ್ ಕುಯ್ಯಪ್ಪನವರ
ವೀಕ್ಷಣೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ
12 16/04/2024
ಸ್ವತಂತ್ರ
ಹನಮೇಶ್
ವೀಕ್ಷಣೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ
11 16/04/2024
ಸ್ವತಂತ್ರ
ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಹಡಪದ
ವೀಕ್ಷಣೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ
10 15/04/2024
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮಿತಿ
ನಿರುಪಾದಿ
ವೀಕ್ಷಣೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ
9 15/04/2024

ಸ್ವತಂತ್ರ

ಶಿವಪ್ಪ
ವೀಕ್ಷಣೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ
8 15/04/2024

ಸ್ವತಂತ್ರ

ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಹಡಪದ
ವೀಕ್ಷಣೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ
7 12/04/2024
ಸ್ವತಂತ್ರ
ಮಹೆಬೂಬಸಾಬ್
ವೀಕ್ಷಣೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ
6 12/04/2024
ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್

ರಾಜಶೇಖರ್ ಕುಯ್ಯಪ್ಪನವರ

ವೀಕ್ಷಣೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ
5 12/04/2024
ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್

ರಾಜಶೇಖರ್ ಕುಯ್ಯಪ್ಪನವರ

ವೀಕ್ಷಣೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ
4 12/04/2024
ಸೋಷಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್)

ಶರಣಪ್ಪ

ವೀಕ್ಷಣೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ
3 12/04/2024
ಸೋಷಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್)

ಶರಣಪ್ಪ

ವೀಕ್ಷಣೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ
2 12/04/2024
ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ

ಬಸವರಾಜ ಕ್ಯಾವಟರ್

ವೀಕ್ಷಣೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ
1 12/04/2024
ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ

ಬಸವರಾಜ ಕ್ಯಾವಟರ್

ವೀಕ್ಷಣೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ

 

ಕರ್ನಾಟಕ ಈಶಾನ್ಯ ಪದವೀಧರರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಿಕೃತವಾದ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳು
1 Gangavathi Download
2 Karatagi Download
3 Koppal Download
4 Kukanur Download
5 Kushtagi Download
6 Yelburga Download
7 Kanakagiri Download