ಮುಚ್ಚಿ

ಚುನಾವಣಾ

 
ಲೋಕಸಭಾ ಮತಕ್ಷೆತ್ರ
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತಕ್ಷೆತ್ರ
1 8-ಕೊಪ್ಪಳ
ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೆತ್ರಗಳು
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತಕ್ಷೆತ್ರ
1 60-ಕುಷ್ಟಗಿ
2 61-ಕನಕಗಿರಿ
3 62-ಗಂಗಾವತಿ
4 63-ಯಲಬುರ್ಗಾ
5 64-ಕೊಪ್ಪಳ