ಮುಚ್ಚಿ

ಚುನಾವಣಾ ವೆಚ್ಚದ ವಿವರ

 

ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಹೆಸರು

(1 ನೇ ತಪಾಸಣೆ ವರದಿ)

ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಹೆಸರು

(2 ನೇ ತಪಾಸಣೆ ವರದಿ)

ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಹೆಸರು

(3 ನೇ ತಪಾಸಣೆ ವರದಿ)

 

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ವೆಚ್ಚದ ರಿಜಿಸ್ಟರ್

ಪಕ್ಷದ ಹೆಸರು
ದೊಡ್ಡನಗೌಡ ಹನಮಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ದೊಡ್ಡನಗೌಡ ಹನಮಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ದೊಡ್ಡನಗೌಡ ಹನಮಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ದೊಡ್ಡನಗೌಡ ಹನಮಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ
ಅಮರೇಗೌಡ ಲಿಂಗನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಬಯ್ಯಾಪುರ ಅಮರೇಗೌಡ ಲಿಂಗನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಬಯ್ಯಾಪುರ ಅಮರೇಗೌಡ ಲಿಂಗನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಬಯ್ಯಾಪುರ ಅಮರೇಗೌಡ ಲಿಂಗನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಬಯ್ಯಾಪುರ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟೀಯ ಕಾಂಗ್ರೇಸ್
ಕನಕಪ್ಪ ಮಾಳಗಾವಿ ಕನಕಪ್ಪ ಮಾಳಗಾವಿ ಕನಕಪ್ಪ ಮಾಳಗಾವಿ ಕನಕಪ್ಪ ಮಾಳಗಾವಿ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ
ಶರಣಪ್ಪ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕುಂಬಾರ ಶರಣಪ್ಪ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕುಂಬಾರ ಶರಣಪ್ಪ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕುಂಬಾರ ಶರಣಪ್ಪ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕುಂಬಾರ ಜನತಾದಳ (ಜ್ಯಾತ್ತತೀತ)
ಶಾಂತರಾಜ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ಗೋಗಿ ಜೈನ್ ಶಾಂತರಾಜ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ಗೋಗಿ ಜೈನ್ ಶಾಂತರಾಜ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ಗೋಗಿ ಜೈನ್ ಶಾಂತರಾಜ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ಗೋಗಿ ಜೈನ್ ನವರಂಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ
ಶಿವಪುತ್ರಪ್ಪ ಮೇಣದಾಳ್ ಶಿವಪುತ್ರಪ್ಪ ಮೇಣದಾಳ್ ಶಿವಪುತ್ರಪ್ಪ ಮೇಣದಾಳ್ ಶಿವಪುತ್ರಪ್ಪ ಮೇಣದಾಳ್ ಬಹುಜನ ಸಮಾಜ ಪಕ್ಷ
ಸಿ.ಎಂ.ಹಿರೇಮಠ ಸಿ.ಎಂ.ಹಿರೇಮಠ ಸಿ.ಎಂ.ಹಿರೇಮಠ ಸಿ.ಎಂ.ಹಿರೇಮಠ ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಗತಿ ಪಕ್ಷ
ಸಿ.ಸುರೇಶ ಬಲಕುಂದಿ ಸಿ.ಸುರೇಶ ಬಲಕುಂದಿ ಸಿ.ಸುರೇಶ ಬಲಕುಂದಿ ಸಿ.ಸುರೇಶ ಬಲಕುಂದಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮಿತಿ
ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕಲಕೇರಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕಲಕೇರಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕಲಕೇರಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕಲಕೇರಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜಾಕೀಯ ಪಕ್ಷ
ಪರಸಪ್ಪ ಭೀಮಪ್ಪ ಗಜ್ಜರಿ ಪರಸಪ್ಪ ಭೀಮಪ್ಪ ಗಜ್ಜರಿ ಪರಸಪ್ಪ ಭೀಮಪ್ಪ ಗಜ್ಜರಿ ಪರಸಪ್ಪ ಭೀಮಪ್ಪ ಗಜ್ಜರಿ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ
ಕಾಳಪ್ಪ ಯಚ್ಚರಪ್ಪ ಬಡಿಗೇರ್ ಕಾಳಪ್ಪ ಯಚ್ಚರಪ್ಪ ಬಡಿಗೇರ್ ಕಾಳಪ್ಪ ಯಚ್ಚರಪ್ಪ ಬಡಿಗೇರ್ ಕಾಳಪ್ಪ ಯಚ್ಚರಪ್ಪ ಬಡಿಗೇರ್ ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ
ಬಿ.ವಜೀರಲಿ ಗೋನಾಳ್ ಬಿ.ವಜೀರಲಿ ಗೋನಾಳ್ ಬಿ.ವಜೀರಲಿ ಗೋನಾಳ್ ಬಿ.ವಜೀರಲಿ ಗೋನಾಳ್ ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ
ಶಿವಕುಮಾರ ಚಿಲಕರಗಿ ಶಿವಕುಮಾರ ಚಿಲಕರಗಿ ಶಿವಕುಮಾರ ಚಿಲಕರಗಿ ಶಿವಕುಮಾರ ಚಿಲಕರಗಿ ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ
ಯಲ್ಲನಗೌಡ ಯಲ್ಲನಗೌಡ ಯಲ್ಲನಗೌಡ ಯಲ್ಲನಗೌಡ ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ
ರಾಮನಗೌಡ.ಎಂ.ಮಾಲಿಪಾಟೀಲ್ ರಾಮನಗೌಡ.ಎಂ.ಮಾಲಿಪಾಟೀಲ್ ರಾಮನಗೌಡ.ಎಂ.ಮಾಲಿಪಾಟೀಲ್ ರಾಮನಗೌಡ.ಎಂ.ಮಾಲಿಪಾಟೀಲ್ ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ

 

ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಹೆಸರು

(1 ನೇ ತಪಾಸಣೆ ವರದಿ)

ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಹೆಸರು

(2 ನೇ ತಪಾಸಣೆ ವರದಿ)

ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಹೆಸರು

(3 ನೇ ತಪಾಸಣೆ ವರದಿ)

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ವೆಚ್ಚದ ರಿಜಿಸ್ಟರ್

ಪಕ್ಷದ ಹೆಸರು
 ಚಾರುಲ್  ಚಾರುಲ್  ಚಾರುಲ್  ಚಾರುಲ್ ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಗತಿ ಪಕ್ಷ
ಪಿ.ವಿ ರಾಜಗೋಪಾಲ್  ಪಿ.ವಿ ರಾಜಗೋಪಾಲ್  ಪಿ.ವಿ ರಾಜಗೋಪಾಲ್  ಪಿ.ವಿ ರಾಜಗೋಪಾಲ್   ಜನತಾದಳ (ಜ್ಯಾತ್ತತೀತ)
ಯರಿಸ್ವಾಮಿ ಯರಿಸ್ವಾಮಿ ಯರಿಸ್ವಾಮಿ ಯರಿಸ್ವಾಮಿ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ
ಬಸವರಾಜ ದಡೇಸೂಗೂರ್ ಬಸವರಾಜ ದಡೇಸೂಗೂರ್ ಬಸವರಾಜ ದಡೇಸೂಗೂರ್ ಬಸವರಾಜ ದಡೇಸೂಗೂರ್ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ
 ಕೆ.ಬಾಲಪ್ಪ  ಕೆ.ಬಾಲಪ್ಪ  ಕೆ.ಬಾಲಪ್ಪ  ಕೆ.ಬಾಲಪ್ಪ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜಾ ಐಕ್ಯಾತಾ ಪಾರ್ಟಿ
ಎಚ್.ಹುಲುಗಪ್ಪ ಎಚ್.ಹುಲುಗಪ್ಪ ಎಚ್.ಹುಲುಗಪ್ಪ ಎಚ್.ಹುಲುಗಪ್ಪ ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ
 ಬಿ.ಜ್ಞಾನಸುಂದರ್  ಬಿ.ಜ್ಞಾನಸುಂದರ್  ಬಿ.ಜ್ಞಾನಸುಂದರ್  ಬಿ.ಜ್ಞಾನಸುಂದರ್ ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ
 ಕೆಂಚಪ್ಪ  ಕೆಂಚಪ್ಪ  ಕೆಂಚಪ್ಪ  ಕೆಂಚಪ್ಪ ಭಾರತೀಯ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷ
ಗಣೇಶ   ಗಣೇಶ  ಗಣೇಶ  ಗಣೇಶ  ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮಿತಿ ಪಕ್ಷ
 ಶಿವರಾಜ ಎಸ್ ತಂಗಡಗಿ  ಶಿವರಾಜ ಎಸ್ ತಂಗಡಗಿ  ಶಿವರಾಜ ಎಸ್ ತಂಗಡಗಿ  ಶಿವರಾಜ ಎಸ್ ತಂಗಡಗಿ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟೀಯ ಕಾಂಗ್ರೇಸ್
 ರಮೇಶ ಮಾಲದಾಸರ  ರಮೇಶ ಮಾಲದಾಸರ  ರಮೇಶ ಮಾಲದಾಸರ  ರಮೇಶ ಮಾಲದಾಸರ ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ
ಸಂದೀಪ್  ಸಂದೀಪ್  ಸಂದೀಪ್  ಸಂದೀಪ್  ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ

 

ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಹೆಸರು

(1 ನೇ ತಪಾಸಣೆ ವರದಿ)

ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಹೆಸರು

(2 ನೇ ತಪಾಸಣೆ ವರದಿ)

ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಹೆಸರು

(3 ನೇ ತಪಾಸಣೆ ವರದಿ)

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ವೆಚ್ಚದ ರಿಜಿಸ್ಟರ್

 

ಪಕ್ಷದ ಹೆಸರು
ಪರಪ್ಪ ಎಂ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಮುನವಳ್ಳಿ ಪರಪ್ಪ ಎಂ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಮುನವಳ್ಳಿ ಪರಪ್ಪ ಎಂ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಮುನವಳ್ಳಿ ಪರಪ್ಪ ಎಂ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಮುನವಳ್ಳಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ
ಮಹಮ್ಮದ ನಾತಿಕ್ ಆಲಂ ಮಹಮ್ಮದ ನಾತಿಕ್ ಆಲಂ ಮಹಮ್ಮದ ನಾತಿಕ್ ಆಲಂ ಮಹಮ್ಮದ ನಾತಿಕ್ ಆಲಂ ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ
ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಶರಣಪ್ಪ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಶರಣಪ್ಪ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಶರಣಪ್ಪ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಶರಣಪ್ಪ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಭಾ
ವೆಂಕಟೇಶ ರಾವ್ ಜಿ ಕುಳ್ಳೂರಿ ವೆಂಕಟೇಶ ರಾವ್ ಜಿ ಕುಳ್ಳೂರಿ ವೆಂಕಟೇಶ ರಾವ್ ಜಿ ಕುಳ್ಳೂರಿ ವೆಂಕಟೇಶ ರಾವ್ ಜಿ ಕುಳ್ಳೂರಿ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜಾಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಪಕ್ಷ
ಟಿಎನ್ಎಸ್ ವರ ಪ್ರಸಾದ್ ಟಿಎನ್ಎಸ್ ವರ ಪ್ರಸಾದ್ ಟಿಎನ್ಎಸ್ ವರ ಪ್ರಸಾದ್ ಟಿಎನ್ಎಸ್ ವರ ಪ್ರಸಾದ್ ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ
ಷಣ್ಮುಕ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಷಣ್ಮುಕ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಷಣ್ಮುಕ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಷಣ್ಮುಕ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ
ಶರಣಪ್ಪ ಸಿಂಗನಾಳ್ ಶರಣಪ್ಪ ಸಿಂಗನಾಳ್ ಶರಣಪ್ಪ ಸಿಂಗನಾಳ್ ಶರಣಪ್ಪ ಸಿಂಗನಾಳ್ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜಾಕೀಯ ಪಕ್ಷ
ಶರಣಪ್ಪ ಸಜ್ಜಿಹೊಲ ಶರಣಪ್ಪ ಸಜ್ಜಿಹೊಲ ಶರಣಪ್ಪ ಸಜ್ಜಿಹೊಲ ಶರಣಪ್ಪ ಸಜ್ಜಿಹೊಲ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ
ಶಂಕರ್ ಶಂಕರ್ ಶಂಕರ್ ಶಂಕರ್ ಬಿ ಎಸ್ ಪಿ
ಕನಕಪ್ಪ ಕನಕಪ್ಪ ಕನಕಪ್ಪ ಕನಕಪ್ಪ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮಿತಿ
ಕೆ ಸರಸ್ವತಿ ಕೆ ಸರಸ್ವತಿ ಕೆ ಸರಸ್ವತಿ ಕೆ ಸರಸ್ವತಿ ಆರ್ ಪಿ ಐ (ಬಿ)
ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ ಜಿ ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ ಜಿ ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ ಜಿ ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ ಜಿ ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಗತಿ ಪಕ್ಷ
ಚನ್ನಕೇಶವ ಹೇರಲ್ ರಾಮುಲು ಚನ್ನಕೇಶವ ಹೇರಲ್ ರಾಮುಲು ಚನ್ನಕೇಶವ ಹೇರಲ್ ರಾಮುಲು ಚನ್ನಕೇಶವ ಹೇರಲ್ ರಾಮುಲು ಜನತಾದಳ (ಜ್ಯಾತ್ತತೀತ)
ಬಸಪ್ಪ ಬಸಪ್ಪ ಬಸಪ್ಪ ಬಸಪ್ಪ ಭಾರತೀಯ ಚಳುವಳಿ ಪಕ್ಷ
ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅನ್ಸಾರಿ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅನ್ಸಾರಿ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅನ್ಸಾರಿ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅನ್ಸಾರಿ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟೀಯ ಕಾಂಗ್ರೇಸ್
ಚಕ್ರವರ್ತಿ ನಾಯಕ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ನಾಯಕ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ನಾಯಕ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ನಾಯಕ್ ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ
ಸಂಗಮೇಶ ಸುಗ್ರೀವ ಸಂಗಮೇಶ ಸುಗ್ರೀವ ಸಂಗಮೇಶ ಸುಗ್ರೀವ ಸಂಗಮೇಶ ಸುಗ್ರೀವ ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ

ಶಿವಶಂಕ್ರಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ

 

ಶಿವಶಂಕ್ರಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಶಿವಶಂಕ್ರಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಶಿವಶಂಕ್ರಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಶಿವಶಂಕ್ರಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ
      ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹಿಂದುಸ್ಥಾನ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ

ಅಭ್ಯರ್ಥಿ  ಹೆಸರು

(1 ನೇ ತಪಾಸಣೆ ವರದಿ &

2 ನೇ ತಪಾಸಣೆ ವರದಿ)

ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಹೆಸರು                  (3 ನೇ ತಪಾಸಣೆ ವರದಿ)

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ವೆಚ್ಚದ ರಿಜಿಸ್ಟರ್

 

ಪಕ್ಷದ ಹೆಸರು
ಬಸವರಾಜ ರಾಯರಡ್ಡಿ ಬಸವರಾಜ ರಾಯರಡ್ಡಿ ಬಸವರಾಜ ರಾಯರಡ್ಡಿ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟೀಯ ಕಾಂಗ್ರೇಸ್
ಕೋನನಗೌಡ್ರ ಮಲ್ಲನಗೌಡ  ಕೋನನಗೌಡ್ರ ಮಲ್ಲನಗೌಡ   ಕೋನನಗೌಡ್ರ ಮಲ್ಲನಗೌಡ  ಜನತಾದಳ (ಜ್ಯಾತ್ತತೀತ)
ಮೌಲಾಸಾಬ ಬುಲ್ಡಿಯಾರ ಮೌಲಾಸಾಬ ಬುಲ್ಡಿಯಾರ ಮೌಲಾಸಾಬ ಬುಲ್ಡಿಯಾರ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ
ಆಚಾರ ಹಾಲಪ್ಪ ಬಸಪ್ಪ ಆಚಾರ ಹಾಲಪ್ಪ ಬಸಪ್ಪ ಆಚಾರ ಹಾಲಪ್ಪ ಬಸಪ್ಪ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ
ಹುಲಗಪ್ಪ ಹಿರೇಮನಿ ಹುಲಗಪ್ಪ ಹಿರೇಮನಿ ಹುಲಗಪ್ಪ ಹಿರೇಮನಿ ಬಹುಜನ ಸಮಾಜ ಪಕ್ಷ
ರಾಮಲಿಂಗಪ್ಪ ಹೆಚ್ ಕುಕನೂರ ರಾಮಲಿಂಗಪ್ಪ ಹೆಚ್ ಕುಕನೂರ ರಾಮಲಿಂಗಪ್ಪ ಹೆಚ್ ಕುಕನೂರ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
ಹರಿ ಆರ್ ಹರಿ ಆರ್ ಹರಿ ಆರ್ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ
ನಿರ್ಮಲಾ ನಿರ್ಮಲಾ ನಿರ್ಮಲಾ ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ
ಬಾಲಪ್ಪ ಎಸ್ ವೀರಾಪೂರ ಬಾಲಪ್ಪ ಎಸ್ ವೀರಾಪೂರ ಬಾಲಪ್ಪ ಎಸ್ ವೀರಾಪೂರ ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ
ಶಾಮೀದಸಾಬ ಯಮನೂರಸಾಬ ಮುಲ್ಲಾ ಶಾಮೀದಸಾಬ ಯಮನೂರಸಾಬ ಮುಲ್ಲಾ ಶಾಮೀದಸಾಬ ಯಮನೂರಸಾಬ ಮುಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ
ಶಂಕರರಡ್ಡಿ ಸೋಮರಡ್ಡಿ ಶಂಕರರಡ್ಡಿ ಸೋಮರಡ್ಡಿ ಶಂಕರರಡ್ಡಿ ಸೋಮರಡ್ಡಿ ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ

ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಹೆಸರು

(1 ನೇ ತಪಾಸಣೆ ವರದಿ)

ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಹೆಸರು

(2 ನೇ ತಪಾಸಣೆ ವರದಿ)

ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಹೆಸರು

(3 ನೇ ತಪಾಸಣೆ ವರದಿ)

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ವೆಚ್ಚದ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಪಕ್ಷ
ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್
ಶ್ರೀಮತಿ ಮಂಜುಳಾ ಕರಡಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಂಜುಳಾ ಕರಡಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಂಜುಳಾ ಕರಡಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಂಜುಳಾ ಕರಡಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ
ಶ್ರೀ ಸಿ.ವಿ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶ್ರೀ ಸಿ.ವಿ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶ್ರೀ ಸಿ.ವಿ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶ್ರೀ ಸಿ.ವಿ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಜನತಾ ದಳ (ಜಾತ್ಯಾತೀತ)
ಶ್ರೀ ಮೌಲಾಸಾಬ ಶ್ರೀ ಮೌಲಾಸಾಬ ಶ್ರೀ ಮೌಲಾಸಾಬ ಶ್ರೀ ಮೌಲಾಸಾಬ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ
ಶ್ರೀ ಮೈಲಾರಪ್ಪ ಶ್ರೀ ಮೈಲಾರಪ್ಪ ಶ್ರೀ ಮೈಲಾರಪ್ಪ ಶ್ರೀ ಮೈಲಾರಪ್ಪ ಬಹುಜನ ಸಮಾಜ ಪಾರ್ಟಿ
ಶ್ರೀ ಅಡವಿ ಹನುಮಪ್ಪ ಶ್ರೀ ಅಡವಿ ಹನುಮಪ್ಪ ಶ್ರೀ ಅಡವಿ ಹನುಮಪ್ಪ ಶ್ರೀ ಅಡವಿ ಹನುಮಪ್ಪ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮಿತಿ
ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ
ಶ್ರೀ ಶಶಿಧರ  ಶ್ರೀ ಶಶಿಧರ  ಶ್ರೀ ಶಶಿಧರ  ಶ್ರೀ ಶಶಿಧರ  ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ
ಶ್ರೀ ಗವಿಶ ಶ್ರೀ ಗವಿಶ ಶ್ರೀ ಗವಿಶ ಶ್ರೀ ಗವಿಶ ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ
ಶ್ರೀ ಮರಿಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ಮರಿಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ಮರಿಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ಮರಿಸ್ವಾಮಿ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
ಶ್ರೀ ಪ್ರಮೋದ ಶ್ರೀ ಪ್ರಮೋದ ಶ್ರೀ ಪ್ರಮೋದ ಶ್ರೀ ಪ್ರಮೋದ ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ
ಶ್ರೀ ದೇವಿಂದ್ರಗೌಡ ಶ್ರೀ ದೇವಿಂದ್ರಗೌಡ ಶ್ರೀ ದೇವಿಂದ್ರಗೌಡ ಶ್ರೀ ದೇವಿಂದ್ರಗೌಡ ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ