ಮುಚ್ಚಿ

ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು

ಶ್ರೀ ಸಂಗಣ್ಣ ಅಮರಪ್ಪ
ಸಂಸತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯ ಶ್ರೀ. ಸಂಗಣ್ಣ ಕರಡಿ
ಅಮರೇಗೌಡ ಲಿಂಗನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಬಯ್ಯಪೂರ್
ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಕುಷ್ಠಗಿ ಶ್ರೀ. ಅಮರೇಗೌಡ ಲಿಂಗನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಬಯ್ಯಪೂರ್
ಬಸವರಾಜ್ ದಡೇಸುಗೂರ್
ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಕನಕಗಿರಿ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ್ ದಡೇಸುಗೂರ್
ಪರಣ್ಣ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಮುನವಳ್ಳಿ
ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಗಂಗಾವತಿ ಶ್ರೀ. ಪರಣ್ಣ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಮುನವಳ್ಳಿ
ಹಾಲಪ್ಪ ಅಚಾರ್
ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಯೆಲ್ಬರ್ಗಾ ಶ್ರೀ. ಆಚಾರ್ ಹಾಲಪ್ಪ ಬಸಪ್ಪ
ರಾಘವೇಂದ್ರ ಇಟ್ನಾಳ್
ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಕೊಪ್ಪಳ ಶ್ರೀ. ಕೆ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಇಟ್ನಾಳ್