ಮುಚ್ಚಿ

ಶ್ರೀ. ರಘುನಂದನ್ ಮೂರ್ತಿ

Shri. Raghunandan Murthy

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕೊಪ್ಪಳ

ಇಮೇಲ್ : ceo_zp_kpl[at]nic[dot]in
ಪದನಾಮ : ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ
ದೂರವಾಣಿ : 08539-220002