ಮುಚ್ಚಿ

Fully Online

ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ

ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆ

ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ: 04/08/2018

ಆಯಾ ತಾಲೂಕುಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಚೇರಿ ವಿಳಾಸ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಇ-ಮೇಲ್ 1 ಆಹಾರ ಪರೀಕ್ಷಾಧಿಕಾರಿ, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಇಲಾಖೆ, ತಾಲ್ಲೂಕ ಕಚೇರಿ, ಗಂಗಾವತಿ 08533-230929 foodfsgangavathi@gmail.com 2…

ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವರ
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ

ಭೂ-ದಾಖಲೆ

ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ: 19/03/2018

ಭೂಮಿ – ಭೂ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಸಮಗ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಭೂಮಿ – ಸಮಗ್ರ ಭೂದಾಖಲೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಗಣಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಭೂಮಿ ಯೋಜನೆಯು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಭೂದಾಖಲೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು…

ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವರ
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ

ವಿಕಲಚೇತನರ ಹಾಗು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಸಬಲೀಕರಣ

ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ: 19/03/2018

ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಂಗವೈಕಲ್ಯದಿಂದ ಅಥವಾ ಅವರ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಮೀರಿದ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬಲಿಯಾದವರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ದುರದೃಷ್ಟವು ಅವರನ್ನು ಸಮರ್ಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅನನುಕೂಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸುತ್ತದೆ. 2001 ರ ಜನಗಣತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ…

ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವರ
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ

ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳು (ನಾಡಕಛೇರಿ)

ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ: 19/03/2018

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸೇವೆಗಳಾದ ಜಾತಿ, ಆದಾಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮುಂಚೆ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ನಾಗರಿಕರು ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಿಖಿತ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನಂತರ…

ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವರ