ಮುಚ್ಚಿ

2022ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ

ಪ್ರಕಟಣೆಯ ದಿನಾಂಕ : 21/01/2022
2022ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ
ಎಸಿ ನಂ. ಎಸಿ ಹೆಸರು
60 ಕುಷ್ಟಗಿ
61 ಕನಕಗಿರಿ
62 ಗಂಗಾವತಿ
63 ಯಲಬುರ್ಗಾ
64 ಕೊಪ್ಪಳ