ಮುಚ್ಚಿ

2021ರ ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ

ಪ್ರಕಟಣೆಯ ದಿನಾಂಕ : 19/11/2020
2021 ರ ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ
ಎಸಿ ನಂ. ಎಸಿ ಹೆಸರು
60 ಕುಷ್ಟಗಿ
61 ಕನಕಗಿರಿ
62 ಗಂಗಾವತಿ
63 ಯಲಬುರ್ಗಾ
64 ಕೊಪ್ಪಳ