ಮುಚ್ಚಿ

ಬೆಳೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ 2020

ಬೆಳೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ 2020(ವೀಡಿಯೊ ಕ್ಲಿಪ್)


ರೈತರ ಬೆಳೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್

ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಮೇಲಿನ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಬೆಳೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ 2020