ಮುಚ್ಚಿ

ಚುನಾವಣಾ – ಸ್ವೀಪ್

Election-SVEEP
ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಚುನಾವಣೆ ಮತದಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿ ರಾಯಚೂರು -2021
ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಕ್ಷೇತ್ರ 2021
ರಾಯಚೂರು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಚುನಾವಣೆ -2021 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ
1 ಕಾರಟಗಿ
2 ಕನಕಗಿರಿ
3 ಗಂಗಾವತಿ
4 ಕೊಪ್ಪಳ
5 ಕುಷ್ಟಗಿ
6 ಯಲಬುರ್ಗಾ
7 ಕುಕನೂರ್
ಲೋಕಸಭಾ ಮತಕ್ಷೆತ್ರ
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತಕ್ಷೆತ್ರ
1 8-ಕೊಪ್ಪಳ
ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೆತ್ರಗಳು
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತಕ್ಷೆತ್ರ
1 60-ಕುಷ್ಟಗಿ
2 61-ಕನಕಗಿರಿ
3 62-ಗಂಗಾವತಿ
4 63-ಯಲಬುರ್ಗಾ
5 64-ಕೊಪ್ಪಳ