ಮುಚ್ಚಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ಈಶಾನ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ

ಪ್ರಕಟಣೆಯ ದಿನಾಂಕ : 19/12/2019
ಕರ್ನಾಟಕ ಈಶಾನ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ. ಹೆಸರು
1 ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಕಛೇರಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ
2 ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು, ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ದತ್ತಿ ಇಲಾಖೆ ಕಛೇರಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ
3 ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಕಛೇರಿ, ಹಡಗಲಿ
4 ವೀರಪ್ಪ ಕೊಗಪ್ಪ ಕೊಂಪಿ ಪಿ.ಯೂ. ಕಾಲೇಜು, ಹಿರೇ ಹಡಗಲಿ
5 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಛೇರಿ, ಇಟ್ಟಗಿ
6 ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಕಛೆರಿ, ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ
7 ನಾಡ ಕಛೇರಿ, ತಂಬ್ರಹಳ್ಳಿ
8 ನಾಡ ಕಛೇರಿ, ಹಂಪಸಾಗರ
9 ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಗಳಿ
10 ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಕಛೇರಿ, ಹೊಸಪೇಟೆ
11 ನಾಡ ಕಛೇರಿ, ಕಂಪ್ಲಿ
12 ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಛೇರಿ, ಕಮಲಾಪುರ
13 ನಾಡ ಕಛೇರಿ, ಮರಿಯಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ
14 ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಛೇರಿ, ಕೂಡ್ಲಿಗಿ
15 ನಾಡ ಕಛೆರಿ, ಕೊಟ್ಟೂರು
16 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಛೇರಿ, ಗುಡೇಕೋಟೆ
17 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಛೇರಿ, ಹೊಸಳ್ಳಿ
18 ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಕಛೇರಿ, ಸಂಡೂರು
19 ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಕಛೇರಿ, ಸಿರುಗುಪ್ಪ
20 ನಾಡ ಕಛೇರಿ, ಹಚ್ಚೊಳ್ಳಿ
21 ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಛೇರಿ, ತೆಕ್ಕಲಕೋಟೆ
22 ನಾಡ ಕಛೇರಿ, ಕರೂರು
23 ರಾಜಸ್ವ ನಿರೀಕ್ಷಕರವರ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ, ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ: ಹರಪನಹಳ್ಳಿ
24 ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಜೀರ್ ನಗರ, ಚಿಗಟೇರಿ ಕ್ರಾಸ್
25 ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ದಾರವರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಹರಪನಹಳ್ಳಿ
26 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ತೆಲಿಗಿ
27 ಸರ್ಕಾರಿ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಔರಾದ (ಬಿ)
28 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ದಾಬಕಾ
29 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಮಲನಗರ
30 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಸಂತಪೂರ
31 ಸರ್ಕಾರಿ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಠಾಣಾಕುಶನೂರ
32 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಟ್ಟಡ ಚಿಂತಾಕಿ
33 ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ-2) ಭಾಲ್ಕಿ.
34 29- ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ಭಾತಂಬ್ರಾ
35 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಟ್ಟಡ ಲಖಣಗಾಂವ
36 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಟ್ಟಡ ಸಾಯಗಾಂವ
37 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಟ್ಟಡ ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿ
38 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಟ್ಟಡ ಹಲಬರ್ಗಾ
39 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಟ್ಟಡ ನಿಟ್ಟೂರ್
40 ತಾಲ್ಲೂಕಾ ಪಂಚಾಯತ ಸಮೀತಿ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ಬೀದರ (ಬೀದರ ದಕ್ಷಿಣ ಹೊಬಳಿ)
41 ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ (ಕೋರ್ಟ ಹಾಲ್) ಬೀದರ (ಬೀದರ ಉತ್ತರ ಹೋಬಳಿ)
42 ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ (ಕೋಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ-4) ಬೀದರ. (ಬೀದರ ನಗರ ಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ)
43 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಟ್ಟಡ ಮನ್ನಳ್ಳಿ
44 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಟ್ಟಡ ಕಮಠಾಣ
45 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಟ್ಟಡ ಬಗದಲ್
46 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಟ್ಟಡ ಜನವಾಡ
47 ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಕಛೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೋಣೆ ಮಿನ ವಿಧಾನ ಸೌಧ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ
48 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಟ್ಟಡ ಹುಲಸೂರು
49 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ಮಂಠಾಳ
50 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಟ್ಟಡ ರಾಜೇಶ್ವರ
51 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಟ್ಟಡ ಕೊಹೀನೂರ
52 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಟ್ಟಡ ಮುಡಬಿ.
53 ಸರ್ಕಾರಿ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಚಿಟಗುಪ್ಪ
54 ನಾಡ ಕಚೇರಿ ದುಬಲಗುಂಡಿ
55 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ)
56 ತಾಲ್ಲೂಕಾ ಪಂಚಾಯತ ಸಮೀತಿ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ಹುಮನಾಬಾದ
57 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಣಾ
58 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಟ್ಟಡ ಬೇಮಳಖೇಡಾ
59 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಟ್ಟಡ ಮನ್ನಾಎಖೇಳ್ಳಿ
60 ಸರ್ಕಾರಿ ಐಟಿಐ ಎಂಎಸ್ ಕೆ ಮಿಲ್ ರಸ್ತೆ [ಬಲ ಭಾಗ] ಕಲಬುರಗಿ
61 ಸರ್ಕಾರ ಐಟಿಐ ಎಂಎಸ್ ಕೆ ಮಿಲ್ ರಸ್ತೆ [ಎಡ ಭಾಗ] ಕಲಬುರಗಿ
62 ನೂತನ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಕನ್ಯಾ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ [ಬಲ ಭಾಗ] ಕಲಬುರಗಿ
63 ನೂತನ್ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಕನ್ಯಾ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ [ಎಡ ಭಾಗ] ಕಲಬುರಗಿ
64 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ಧರ್ಜೆ ಬಾಲಕರ ಕಾಲೇಜು ಕಲಬುರಗಿ
65 ನಗರೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ನೆಹರೂ ಗಂಜ್ ಕಲಬುರಗಿ
66 ಸರ್ಕಾರ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆದರ್ಶ್ ನಗರ [ಬಲ ಭಾಗ] ಕಲಬುರಗಿ
67 ಸರ್ಕಾರ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆದರ್ಶ್ ನಗರ [ಎಡ ಭಾಗ] ಕಲಬುರಗಿ
68 ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಕಚೇರಿ ಕಲಬುರಗಿ
69 ನಾಡ ಕಚೇರಿ ಪಟ್ಟಣ್
70 ನಾಡ ಕಚೇರಿ ಫರ್ಹತಾಬಾದ್
71 ನಾಡ ಕಚೇರಿ ಅವರಾದ್ (ಬಿ)
72 ಸರ್ಕಾರ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜ್, ಕಮಲಾಪುರ
73 ನಾಡ ಕಚೇರಿ ಮಹಾಗಾಂವ್
74 ಸರ್ಕಾರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಕಲಬುರಗಿ
75 ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಕಚೇರಿ ಅಫಜಲಪೂರ
76 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಚೇರಿ, ಚೌಡಾಪುರ
77 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಚೇರಿ, ಕರಜಗಿ
78 ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಕಛೇರಿ ಆಳಂದ
79 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಖಜುರಿ
80 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಾದನ್ ಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ
81 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನರೂಣಾ
82 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಿಂಬರ್ಗಾ
83 ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಕಛೇರಿ ಜೇವರ್ಗಿ
84 ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆಂದೋಲಾ
85 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ನೆಲೋಗಿ
86 ಸರ್ಕಾರಿ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೆಜ್ ಯಡ್ರಾಮಿ
87 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ಇಜೆರಿ
88 ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಕಛೇರಿ ಸೆಡಂ
89 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ಮುಧೋಳ
90 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ಕೊಡ್ಲಾ
91 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಅಡಕಿ
92 ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಕಚೇರಿ ಚಿತ್ತಾಪುರ
93 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಚೇರಿ ಗುಂಡ್‌ಗುರ್ತಿ
94 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವಾಡಿ
95 ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ ಕಚೇರಿ ಕಾಳಗಿ
96 ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಕಚೇರಿ ಶಹಾಬಾದ್
97 ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಕಛೆರಿ ಚಿಂಚೋಳಿ
98 ನಾಡ ಕಚೇರಿ ಐನಾಪುರ
99 ನಾಡ ಕಚೇರಿ, ಸುಲೇಪೆಟ್
100 ನಾಡ ಕಚೇರಿ, ಕೋಡ್ಲಿ
101 ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಾರ್ಯಲಯ ಶಹಾಪುರ
102 ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಾರ್ಯಲಯ ಸುರುಪುರ
103 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಹುಣಸಗಿ
104 ಸರ್ಕಾರಿ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ ಕೆಂಭಾವಿ
105 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಕೊಡೇಕಲ್
106 ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಾರ್ಯಲಯ ಯಾದಗಿರಿ
107 ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಾರ್ಯಲಯ ಗುರುಮಿಡ್ಕಲ್
108 ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ ಗಂಗಾವತಿ
109 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ವೆಂಕಟಗಿರಿ
110 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಮರಳಿ
111 ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ ಪಿ.ಯು ವಿಭಾಗ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರಟಗಿ
112 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಸಿದ್ದಾಪುರ
113 ಉಪತಹಶೀಲ್ದಾರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಕನಕಗಿರಿ
114 ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ನವಲಿ
115 ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಹುಲಿಹೈದರ್
116 ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ (ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊಠಡಿ) ಕುಷ್ಟಗಿ
117 ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ (ಸರ್ವೆ ಕಛೇರಿ) ಕುಷ್ಟಗಿ
118 ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹನಮನಾಳ
119 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಹನಮಸಾಗರ
120 ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ತಾವರೆಗೇರಾ
121 ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಕುಕನೂರ
122 ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಮಂಗಳೂರು
123 ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿ.ಯು ಕಾಲೇಜ (ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ವಿಭಾಗ ) ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಯಲಬುರ್ಗಾ
124 ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಧ್ಯ ಭಾಗ ಹಿರೇವಂಕಲಕುಂಟಾ
125 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಅಳವಂಡಿ
126 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಇರಕಲ್ಲಾಗಡ
127 ತಾಲ್ಲೂಕ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಕೊಪ್ಪಳ
128 ಶಾಸಕರ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ರೈಲ್ವೇ ನಿಲ್ದಾಣ ರಸ್ತೆ ಕೊಪ್ಪಳ
129 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಹಿಟ್ನಾಳ
130 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಟ್ಟಡ,ಅರಕೇರ
131 ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ದೇವದುರ್ಗ
132 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಟ್ಟಡ, ಗಬ್ಬೂರು
133 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಟ್ಟಡ, ಜಾಲಹಳ್ಳಿ
134 ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ ಕಟ್ಟಡ ಹಟ್ಟಿ ಕ್ಯಾಂಪ್
135 ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಲಿಂಗಸುಗೂರು
136 ಪುರಸಭೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಮಸ್ಕಿ
137 ಪುರಸಭೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಮುದುಗಲ್
138 “ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಮ ಭಾಗ) ಕವಿತಾಳ”
139 ಪುರಸಭೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ, ಮಾನವಿ
140 ಸರಕಾರಿ ಪಿಯು, ಕಾಲೇಜ್ ಕಟ್ಟಡ, ಸಿರವಾರ
141 ಎಪಿಎಂಸಿ ಕಟ್ಟಡ ರಾಯಚೂರು
142 ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಕನ್ಯಾ ಮಾದ್ಯಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ರಾಯಚೂರು
143 “ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕೀಯರ ಕಾಲೇಜು ಸ್ಟೇಷನ್ ರಸ್ತೆ ರಾಯಚೂರು”
144 “ತಾಲೂಕ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ರಾಯಚೂರು”
145 “ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಯರಮರಸ್,ಕ್ಯಾಂಪ್ ರಾಯಚೂರು”
146 ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಸಿಂಧನೂರು